Giải câu 3 bài 4: Nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 15 SGK)

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ?

Bài làm:

Do proton và notron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng rất bé (chỉ bằng khoảng 0,0005 lần khối lượng của proton) không đáng kể. Vì vậy, khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021