Giải câu 7 bài 10: Hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 38 SGK)

Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Bài làm:

N (IV) =>Công thức hóa học phù hợp là NO2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021