Giải thí nghiệm 2 bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Sự lan tỏa của kali pemanganat (thuốc tím) trong nước

Bỏ một ít mảnh vụn tinh thể thuốc tím vào cốc nước (1), khuấy đều cho tan hết. Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cốc nước (2). Lần này cho từ từ, rơi từng mảnh. Để cốc nước (2) lặng yên, không khuấy hay động vào.

 Giải thí nghiệm 2 bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

 • Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím (càng chờ lâu, kết quả càng rõ).
 • So sánh màu của nước trong hai cốc.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Sự lan tỏa của kali pemanganat (thuốc tím) trong nước

Dụng cụ và hóa chất:

 • Dụng cụ: cốc đựng nước,…
 • Hóa chất: mảnh vụt thuốc tím

Cách tiến hành:

 • Bỏ một ít mảnh vụn tinh thể thuốc tím vào cốc nước (1), khuấy đều cho tan hết.
 • Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cốc nước (2). Lần này cho từ từ, rơi từng mảnh. Để cốc nước (2) lặng yên, không khuấy hay động vào.

Hiện tượng – giải thích:

 • Cốc (1): Thuốc tím tan ra , dung dịch chuyển thành màu tím.
 • Cốc (2): Thuốc tím tự khếch tán từ từ trong dung dịch, dung dịch chuyển từ từ thành màu tím.
 • Màu của cốc (2) gần như màu của cốc 1 do thuốc tím có khả năng khuếch tán trong dung dịch.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021