Giải bài 26 hóa học 8: Oxit

  • 1 Đánh giá

Oxit là gì, thành phần của oxit gồm những nguyên tố nào, cách gọi tên ra sao ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 26: Oxit . Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa về oxit

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

2. Phân loại

Oxit gồm hai loại chính : Oxit bazơ và oxit axit.

3. Công thức cấu tạo và cách gọi tên

Công thức MxOy ; mối quan hệ hóa trị II . y = n . x

Tên oxit : tên nguyên tố + oxit.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 91 sgk hóa 8

Chọn các cụm từ tích hợp trong ngoặc kép, điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

"nguyên tố ; oxi ; hợp chất; oxit ; hai"

"Oxit là .......... của .............. nguyên tố, trong đó có một ........................... là ...................... Tên của oxit là tên .............................. cộng với từ ......................."

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 91 sgk hóa 8

a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.

b) Lập công thức hóa học của crom (III) oxit.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 91 sgk hóa 8

a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần cấu tạo của các oxit đó. c) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 91 sgk hóa 8

Cho các oxit có công thức hóa học sau :

a) SO3 ;

b) N2O5 ;

c) CO2 ;

d) Fe2O3

e) CuO ;

g) CaO.

Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 91 sgk hóa 8

Một số chất có công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 26 : Oxit


  • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan