Giải thí nghiệm 2 bài 45: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ

  • 1 Đánh giá

Thực hành 2: Hãy tính toán và pha chế dung dịch Natri clorua (NaCl) có nồng độ 0,2 M

Bài làm:

Thực hành 2: Hãy tính toán và pha chế dung dịch Natri clorua (NaCl) có nồng độ 0,2 M

Phần tính toán

  • Số mol chất tan (NaCl) cần dùng là:

  • Khối lượng NaCl cần dùng là:

Phần thực hành

  • Cân 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ.
  • Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều cho đến vạch 100ml, được 100ml dung dịch NaCl 0,2M.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021