Giải câu 6 bài 2: Chất

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 11 SGK)

Cho biết khí cacbon đioxit (còn gọi là cacbonic) là chất có thể làm đục nước vôi trong. Làm thế nào để có thể nhận biết được khí này có trong hơi thở của ta.

Bài làm:

Ta dùng ống hút thổi vào cốc chứa sẵn nước vôi trong. Nếu trong cốc thấy vẩn đục chứng tỏ trong hơi thở của chúng ta có khí cacbon ddioxxit.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021