Giải thí nghiệm 1 bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1 : Sự lan toả của amoniac

- Thử trước để thấy amoni làm giấy quỳ tím tẩm nước đổi sang màu xanh.

- Bỏ một mẩu giấy quỳ tím tẩm nước vào gần đáy ống nghiệm. Lấy nút có dính bông được tẩm dung dịch amoniac (từ dung dịch này, khí amoniac sẽ bay ra), đậy ống nghiệm.

Giải thí nghiệm 1 bài 7: Bài thực hành 2 Sự lan tỏa của chất

Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím.

Bài làm:

Thí nghiệm 1 : Sự lan toả của amoniac

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, bông,…
  • Hóa chất: dung dịch NH3, quỳ tím.

Cách tiến hành:

  • Thử trước để thấy amoni làm giấy quỳ tím tẩm nước đổi sang màu xanh.
  • Bỏ một mẩu giấy quỳ tím tẩm nước vào gần đáy ống nghiệm.
  • Lấy nút có dính bông được tẩm dung dịch amoniac (từ dung dịch này, khí amoniac sẽ bay ra), đậy ống nghiệm.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy quỳ tím ẩm trong ống nghiệm dần dần chuyền sang màu xanh do hơi NH3 từ trong bông đậy ống nghiệm bay ra.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021