Giải câu 6 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 109 sgk hóa 8

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Bài làm:

Ta có: nH2 = = 0,375 (mol)

nO2 = = 0,125 (mol)

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 →(to) 2H2O

Ban đầu 0,375 0,125

Phản ứng 0,25 0,125 0,25

Sau phản ứng: oxi dư: 0,375 - 0,25 = 0,125 (mol) và khí oxi hết

Vậy số khối lượng nước thu được là: mH2O = 0,125.2.18 = 4,5 (g).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021