Giải bài 29 hóa học 8: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Nhằm đánh giá và tổng kết kiến thức của chương 4: Oxi - Không khí . KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 29: Bài luyện tập 5. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất.

2. Oxi là chất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong quá trình sản xuất.

3. Nguyên liệu thường được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

4. Sự tác dụng của oxi với chất khác là sự oxi hóa.

5. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Oxit gồm hai loại chính : oxit axit và oxit bazơ.

6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không khí là : 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

8. Phản ứng phân hủylà phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 100 sgk hóa 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất tao thành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 100 sgk hóa 8

Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 101 sgk hóa 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5

Gọi tên các oxit đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 101 sgk hóa 8

Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng :

Oxit là hợp chất của oxi với :

A. Một nguyên tố kim loại ;

B. Một nguyên tố phi kim khác ;

C. Các nguyên tố hóa học khác ;

D. Một nguyên tố hóa học khác ;

E. Các nguyên tố kim loại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 101 sgk hóa 8

Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A. Oxit được chia ra làm hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

F. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 101 sgk hóa 8

Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?

a) 2KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2

b) CaO + CO2 →(to) CaCO3

c) 2HgO →(to) 2Hg + O2

d) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 : Trang 101 sgk hóa 8

Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

a) H2 + O2 → 2H2O

b) 2Cu + O2 → 2CuO

c) H2O + CaO → Ca(OH)2

d) 3H2O + P2O5 → 2H2PO4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 : Trang 101 sgk hóa 8

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

a) Tính khối lượng kali pemangarat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và bị hao hụt 10%.

b) Nếu dùng kali clorat có thêm lượng nhỏ MnO­2 thì lượng kali clorat cần dùng là bao

nhiêu ? Viết phương trình hóa học và chỉ rõ điều kiện phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 29 : Bài luyện tập 5


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021