Giải câu 3 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 101 sgk hóa 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5

Gọi tên các oxit đó.

Bài làm:

Oxit axit là các oxit của phi kim và có những axit tương ứng, nên có các oxit sau là oxit axit:

CO2 : cacbon đioxit

SO2 : lưu huỳnh đioxit

P2O5 : điphotpho pentaoxit

Oxit bazơ là các oxit là các oxit của kim loại và có những bazơ tương ứng.

Na2O : natri oxit

MgO : magie oxit

Fe2O3 : sắt III oxit

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021