Giải bài 31 hóa học 8: Tính chất Ứng dụng của hiđro

 • 1 Đánh giá

Hidro có tính chất gì? Có lợi gì cho chúng ta? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Tính chất vật lí

 • Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.

2. Tính chất hóa học

Tác dụng với oxi

2H2 + O2 →(to) 2H2O

Tác dụng với đồng oxit

H2 + CuO →(to) Cu + H2O

Kết luận:

 • Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit bazơ. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt.

3. Ứng dụng

Hiđro có ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

 • Dùng là nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiên liệu động cơ thay cho xăng, dùng trong đèn xì hàn cắt kim loại.
 • Là nguồn nguyên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ.
 • Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.
 • Hidro được dùng vào bơm kinh khí cầu, bóng thám không vì là khí nhẹ nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 109 sgk hóa 8

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

a. Sắt (III) oxit

b. Thủy ngân (II) oxit

c. Chì (II) oxit.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 109 sgk hóa 8

Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 109 sgk hóa 8

Chọn cụm từ cho thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"tính oxi hóa; tính khử; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất.

 • Trong các chất khí, hiđro là khí…Khí hiđro có…
 • Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là…vì…của chất khác; CuO là …vì …cho chất khác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 109 sgk hóa 8

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được;

b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 109 sgk hóa 8

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được;

b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 109 sgk hóa 8

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021