Giải câu 7 bài 16: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 58 SGK)

Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?

a) ?Cu + ? → 2CuO

b) Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

Bài làm:

a) 2Cu + O2 2CuO

b) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 Ca(NO3)2 + H2O

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021