Giải câu 2 bài 4: Nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 15 SGK)

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?

Bài làm:

a) Nguyên tử gồm 3 hạt: Electron, proton và nơtron

b) Những hạt mang điện là

  • electron : kí hiệu là e, mang điện tích âm.
  • proton : kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021