Giải câu 5 bài 24: Tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 84 sgk hóa 8

Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Bài làm:

Trong 24kg than đa có:

mcacbon nguyên chất = 24 - 24. (0,5% + 1,5%) = 23,52 (kg) = 23520 (g).

mS = 24.0,5% = 0,12 kg = 120 (g)

Khí đốt cháy than đá:

C + O2 → CO2

12g 22,4(lít)

S + O2 → SO2

32g 22,4(lít)

Theo phương trình phản ứng, cứ 12g C khi cháy tạo 22,4 lít khí CO2. Vậy thể tích CO2 tạo thành là :

43904 (lít).

Theo phương trình phản ứng, cứ 32g S khi cháy tạo 22,4 lít khí SO2 thể tích khí SO2 tạo thành là :

(lít).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021