Giải bài 45 hóa học 8: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ

  • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 7 - Pha chế dung dịch theo nồng độ . Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A – NỘI DUNG THỰC HÀNH

Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau:

Thực hành 1:

  • 50 g dung dịch đường có nồng độ 15%.

Thực hành 2:

  • 100 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M.

Thực hành 3:

  • 50 g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15% ở trên.

Thực hành 4:

  • 50 ml dung dịch natri clorua có nồng độ 0,1M từ dung dịch natri clorua có nồng độ 0,2M ở trên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thực hành 1: Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.

=> Xem hướng dẫn giải

Thực hành 2: Hãy tính toán và pha chế dung dịch Natri clorua (NaCl) có nồng độ 0,2 M

=> Xem hướng dẫn giải

Thực hành 3: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50g dd đường 5% từ dd đường có nồng độ 15% ở phần thực hành 1

=> Xem hướng dẫn giải

Thực hành 4: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50ml dd NaCl có nồng độ 0,1M từ dd NaCl có nồng độ 0,2M ở thực hành 2

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 45: Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021