Giải thí nghiệm 1 bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp

  • 1 Đánh giá

2. Thí nghiệm 1

Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh

  • So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi ? Vì sao?

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, nhiệt kế, cốc thủy tinh, đèn cồn, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: parafin, lưu huỳnh, nước cất.

Cách tiến hành:

  • Lấy một ít mỗi chất vào hai ống nghiệm.
  • Đặt đứng hai ống nghiệm và nhiệt kế vào một cốc nước. Đun nóng cốc nước bằng đèn cồn.
  • Theo dõi nhiệt độ ghi trên nhiệt kế, đồng thời quan sát chất nào nóng chảy. Khi nước sôi thì ngừng đun.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy parafin nóng chảy trước khi nước sôi, do nhiệt độ nóng chảy của parafin < nhiệt độ sôi của nước < nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh.
  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021