Giải bài 13 hóa học 8: Phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Phản ứng hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Định nghĩa

  • Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học
  • Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng hay chất tham gia
  • Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm

2.Diễn biến phản ứng hóa học

  • Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

3.Điều kiện để phản ứng xảy ra

  • Các chất phản ứng tiếp xúc với nhau thì phản ứng xảy ra.
  • Tùy vào từng phản ứng cụ thể cần phải đun nóng.
  • Một số phản ứng cần đến chất xúc tác để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

4.Nhận biết phản ứng hóa học xảy ra

  • Nhận biết phản ứng hóa học xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành (màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt, phát sáng)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 50 SGK)

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 50 SGK)

a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk) hãy trả lời câu: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 50 SGK)

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 50 SGK)

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp dưới đây: rắn ; lỏng ; hơi ; phân tử ; nguyên tử

“ Trước khi cháy chất parafin ở thể.. còn khi cháy ở thể… Các…parafin phản ứng với các.. khí oxi”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 51 SGK)

Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình trang 51/ SGK).

Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 51 SGK)

Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 13 : Phản ứng hóa học


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021