Giải câu 2 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 113 sgk hóa 8

Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?

a) Đốt than trong lò: C + O2 →(to) CO2

b) Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim:

Fe2O3 + 3CO →(to) Fe + 3CO2

c) Nung vôi: CaCO3 →(to) CaO + CO2

d) Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

Bài làm:

Phản ứng a, b và d là phần oxi hóa khử.

  • Câu a phản ứng đốt than trong lò tỏa nhiệt tạo ta nhiệt lượng cần thiết.
  • Câu b là phản ứng khử với oxit sắt, sau phản ứng ta thu được kim loại sắt trong công nghiệp luyện kim.
  • Câu c phản ứng nung đá vôi tạo ra vôi sống (CaO) đây là phản ứng phân hủy giúp ta có vôi sống để dùng trong công nghiệp hay xây dựng công trình dân dụng.
  • Câu d là phản ứng hóa hợp, sản phẩm tạo thành là sắt (III) oxit, đây là phản ứng có hại, làm gỉ sắt kim loại, các vật dụng khác.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021