Giải thí nghiệm 2 bài 39: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống CaO

 • Nêu hiện tượng xảy ra khi cho nước vào mẩu nhỏ vôi sống trong bát sứ.
 • Nhận xét và giải thích hiện tượng xảy ra

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống CaO

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: bát sứ, cốc thủy tinh, …
 • Hóa chất: mẩu CaO, dung dịch phenolphatlein (hoặc mẩu giấy quỳ tím).

Cách tiến hành:

 • Cho vào bát sứ nhỏ (hoặc ống nghiệm) một mẩu nhỏ bằng hạt ngô vôi sống CaO.
 • Rót một ít nước vào vôi sống.
 • Cho 1 – 2 giọt dung dịch phenolphatlein (hoặc mẩu giấy quỳ tím) vào dung dịch nước vôi mới tạo thành.

Hiện tượng - giải thích:

 • Khi ta rót nước vào mẩu vôi sống (CaO) ta thấy có khí bay lên, đồng thời dung dịch tạo thành có hiện tượng nóng lên do phản ứng tỏa ra nhiệt.

CaO + H2O → Ca(OH)2

 • Khi nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch phenolphatlein vừa tạo thành, ta thấy dung dịch chuyển hồng. Nếu ta dùng qùy tím thì quỳ chuyển sang màu xanh.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021