Giải câu 5 bài 33: Điều chế khí hiđro Phản ứng thế

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 117 sgk hóa 8

Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Bài làm:

Ta có: nFe = = 0,4 (mol)

nH2SO4 = = 0,25 (mol)

Phương trình phản ứng:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Tỉ lệ 1mol 1mol 1mol

Ban đầu 0,4 mol 0,25 mol

Phản ứng 0,25mol 0,25mol 0,25mol

=> Sau phản ứng số mol sắt dư là: nFe dư = 0,4 – 0,25 = 0,15 (mol)

=>Khối lượng sắt dư là: mFe dư = 0,15.56 = 8,4 (g)

b) Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,25 mol

=>Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là: VH2 = 0,25x22,4 = 5,6 (lít).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021