Giải câu 5 bài 5: Nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 20 SGK)

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

Bài làm:

Dựa vào bảng trang 42 SGK ta có: Magie có nguyên tử khối là 24, nguyên tử cacbon có nguyên tử khối là 12, lưu huỳnh có nguyên tử khối bằng 32, nhôm có nguyên tử khối bằng 27. Suy ra:

  • Magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.
  • Magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh và bằng ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.
  • Magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021