Giải câu 6 bài 24: Tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 84 sgk hóa 8

Giải thích tại sao :

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một cái lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn ?

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc chậu bể cá sống ở các cửa hàng bán cá ?

Bài làm:

a) Động vật và con người ngoài thức ăn còn cần có khí oxi để duy trì sự sống. Khi ta nhốt con dế mèn (hay con châu chấu) trong một bình nhỏ kín một thời gian thì lượng oxi sẽ hết vì để hô hấp. Do đó con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn.

b) Oxi tan ít trong nước, nên các động vật dưới nước mới có thể sống. Nhưng khi ta nuôi cá cảnh hay các chậu, bể cá chứa sống ở cửa hàng bán cá thì không gian nhỏ, lượng cá nhiều. Vì vậy ta cần nhiều oxi để cá hô hấp, từ đó người ta phải sục không khí để oxi trong không khí có thể hòa tan vào nước và duy trì sự sống cho cá.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021