Giải câu 3 bài 13: Phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 50 SGK)

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?

Bài làm:

Phương trình phản ứng cháy của nến

Parafin + O2 →(to) cacbon đioxit + hơi nước

=>Chất tham ra là parafin và oxi trong không khí còn sản phẩm là khí cacbon đioxit và hơi nước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021