Giải câu 3 bài 8: Bài luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 31 SGK)

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)

Bài làm:

a) 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần

=> M hợp chất : MH = (2X + O)/2 = 31

=> Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.

b) Ta có : 2X + O = 62 => X = 23 đvC.

=> X là nguyên tố natri (23)

Kí hiệu hóa học là Na.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021