Giải câu 3 bài 36: Nước

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 125 sgk hóa 8

Tính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.

Bài làm:

Ta có: = \(\frac{1,8}{18} = 0,1\) (mol)

Phương trình hóa học

2H2 + O2 → 2H2O

Tỉ lệ : 2 1 2

P/ư 0,1 0,05 0,1 (mol)

Từ phương trình phản ứng => nH2 = nH2O = 0,1(mol)

=> Thể tích khí hidro tham gia phản ứng: VH2 = 22,4 . 0,1 = 2,24 (lít)

Từ phương trình phản ứng => nO2 = ½ nH2O = 0,05(mol)

=> Thể tích khí oxi tham gia phản ứng: VH2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 (lít)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021