Giải câu 4 bài 4: Nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 15 SGK)

a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ?

b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết ?

Bài làm:

a) Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

b) Do electron mà nguyên tử có khả năng liên kết với nhau.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021