Giải câu 5 bài 4: Nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 16 SGK)

Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau :

Bài 4: Nguyên tử

Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Bài làm:

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số e lớp ngoài cùng

Số lớp electron

He

2

2

2

1

C

6

6

4

2

Al

13

13

3

3

Ca

20

20

2

4

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021