Giải câu 2 bài 2: Chất

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 11 SGK)

Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng :

a) Nhôm ;

b) Thủy tinh;

c) Chất dẻo.

Bài làm:

Tên ba vật thể được là từ

  • Nhôm: ấm nhôm, móc phơi quần áo, chậu nhôm
  • Thủy tinh: Cốc, bát, kính
  • Chất dẻo: dép, lốp xe, vỏ dây điện
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021