Giải câu 4 bài 24: Tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 84 sgk hóa 8

Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng).

a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu ?

b) Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu ?

Bài làm:

a) Ta có:

PTHH:

4P + 5O2 2P2O5

Ban đầu: 0,4 0,53 (mol)

Phản ứng: 0,4 0,5 0,2 (mol)

Sau phản ứng ta có nO2 dư = 0,53 - 0,5 = 0,03 (mol)

b) Chất được tạo thành là P2O5 .

Theo phương trình ta có:

=> mP2O5 = 0,2.(31.2 + 16.5) = 28,4 gam.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021