Giải câu 5 bài 13: Phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 51 SGK)

Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình trang 51/ SGK).

Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?

Bài làm:

Dấu hiệu để nhận biết phản ứng xảy ra thấy dung dịch axit sủi bọt khí.

PTHH: canxi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbon đioxit

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021