Giải câu 5 bài 44: Bài luyện tập 8

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 151 sgk hóa 8

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

Bài làm:

a) Tìm các đại lượng liên quan:

Ta có: mCt = = 16 g

=> mdm = mdd – mct = 400 – 16 = 384 g

Cách pha chế:

Câ 16 g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100 ml.

Cân hoặc đong 384 g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy kĩ cho CuSO4 tan hết.

b) Tìm các đại lượng liên quan:

Ta có: nct = = 0,9 (mol)

mct = 58,5 .0,9 = 52,65 (g)

Cách pha chế:

Cân lấy 52,65 g NaCl cho vào cốc thủy tinh.

Đổ dần dần nước cất vào và khuấy nhẹ đủ 300 ml. Ta được 300 ml dung dịch CuSO4 3M

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021