Giải câu 4 bài 13: Phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 50 SGK)

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp dưới đây: rắn ; lỏng ; hơi ; phân tử ; nguyên tử

“ Trước khi cháy chất parafin ở thể.. còn khi cháy ở thể… Các…parafin phản ứng với các.. khí oxi”

Bài làm:

“Trước khi cháy chất paraffin ở thể rắn còn khi cháy ở thể hơi. Các phân tử parafin phản ứng với các phân tử khí oxi”.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021