Giải câu 3 bài 23: Bài luyện tập 4

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 79 SGK)

Một hợp chất có công thức hóa học là K2CO3. Em hãy cho biết;

a) Khối lượng mol của chất đã cho.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong hợp chất.

Bài làm:

a) Khối lượng mol của K2CO3 là: 39 . 2 + 16 . 3 = 138 g

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có trong K2CO3

%K = (39.2/138).100% = 56,5%

%C = (12/138).100% = 8,7%

%O = (16.3/138).100% = 34,8%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021