Giải câu 3 bài 12: Sự biến đổi chất

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 47 SGK)

Khi đốt nén (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau đó nến lỏng biến thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon dioxit và hơi nước.

Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. cho biết: trong không khí có khí oxi và nến cháy là do chất này tham gia.

Bài làm:

Gai đoạn nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau đó nến lỏng biến thành hơi là hiện tượng vật lí do đây là sự thay đổi trạng thái của parafin

Gia đoạn hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước là hiện tượng hóa học do từ parafin dưới tác dụng có nhiệt độ , cháy tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021