Giải câu 3 bài 34: Bài luyện tập 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 118 sgk hóa 8

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8.

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các chất sau:

a) Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

b) Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.

c) Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

d) Có thể dùng để diều chế hiđro nhưng không thu được khí hiđro.

Bài làm:

Đáp án C

Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

Tương tự như kẽm và axit clohidric thì phản ứng này cũng sinh ra khí hidro và có thể thu khí hidro bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021