Giải bài 8 hóa học 8: Bài luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 1. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Sơ đồ mối quan hệ giữa các khái niệm

Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 8: Bài luyện tập 1

2.Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử

Chất:

  • Mỗi chất đều có những đặc tính vật lí và tính chất hóa học khác nhau.
  • Các chất được tạo nên từ nguyên tử

Nguyên tử:

  • Là hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện, gồm hạt nhân có proton mang điện tích dương , nowtron không mang điện và vỏ có electron mang điện tich âm.
  • Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân
  • Nguyên tử khối được tính bằng đơn vị cacbon

Phân tử:

  • Là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 30 SGK)

a) Hãy chỉ ra từ nào chỉ vật thể tự nhiên, từ nào chỉ vật thể nhân tạo, từ nào chỉ chất trong các câu sau đây:

Chậu có thể làm bằng nhôm và chất dẻo.

Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong thân gỗ, tre nứa…

b) Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D = 7,8 g/ cm3; nhôm có D = 2,7 g/cm3 và gỗ tốt (coi như là xenlulozo) có D = 0,8 g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi loại chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 31 SGK) Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

bài 8: Bài luyện tập 1

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 31 SGK)

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 31 SGK)

Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :

a) Những chất tạo nên từ hai… trở lên được gọi là…

b) Những chất có… gồm những nguyên tử cùng loại …được gọi là…

c) … là những chất tạo nên từ một…

d) …là những chất có…gồm những nguyên tử khác loại…

e) Hầu hết các …có phân tử là hạt hợp thành, còn… là hạt hợp thành của…kim loại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 31 SGK)

Câu sau đây gồm hai phần : "Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C".

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :

A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai.

B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I.

E. Cả hai ý đều sai.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 1


  • 38 lượt xem
Chủ đề liên quan