Giải bài 12 hóa học 8: Sự biến đổi chất

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Sự biến đổi chất. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hiện tượng vật lí

  • Hiện tượng chất biết đổi và vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, gọi là hiện tượng vật lí.
  • VD:Nước đá để chảy thành nước lỏng, đun sôi nước chuyển thành hơi nước và ngược lại

Bài 12: Sự biến đổi chất

2. Hiện tượng hóa học

  • Hiện tượng chất biết đổi ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học.
  • VD: Đun nóng ống nghiệm chứa đường. Đường màu trắng chuyển thành màu đen là than và có hơi nước đọng trên thành ống nghiệm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 47 SGK)

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 47 SGK)

Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học. Giải thích?

a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra mùi hắc (khí lưu huỳnh đioxit).

b) Thủy tinh nóng chảy được đổi thành bình cầu.

c) Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.

d) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 47 SGK)

Khi đốt nén (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc; sau đó nến lỏng biến thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon dioxit và hơi nước.

Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. cho biết: trong không khí có khí oxi và nến cháy là do chất này tham gia.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 12 : Sự biến đổi chất


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan