Giải thí nghiệm 1 bài 45: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ

  • 1 Đánh giá

Thực hành 1: Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.

Bài làm:

Thực hành 1: Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.

Phần tính toán

  • Khối lượng chất tan (đường) cần dùng là:

  • Khối lượng nước cần dùng là:

mdung dịch = mdung môi + mchất tan ⇒ mdung môi = mdung dịch - mchất tan = 50- 7,5 = 42,5(g)

Phần thực hành

  • Cân 7,5g đường khan cho vào cốc có dung tích 100ml, khuấy đều với 42,5g nước, được dung dịch đường 15%.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021