Giải bài 36 hóa học 8: Nước

 • 1 Đánh giá

Nước có thành phần và tính chất như thế nào? Nước có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 36: Nước . Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Thành phần hóa học của nước

 • Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng đã hòa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hidro và một phần khí oxi.
 • Công thức hóa học của nước: H­2O
 • Sự tổng hợp nước: H2 + O2 →(to) H2O

2. Tính chất vật lí của nước

 • Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ỏ, hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng, khí.

3. Tính chất hóa học của nước

Tác dụng với kim loại

 • Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như (như Na, K, Ca..) tạo thành bazơ và hidro như NaOH, KOH tác dụng với một số oxit phi kim tạo ra axit.
 • Ví dụ minh họa: 2Na + 2H2O → 2NaOH +H2

Tác dụng với một số oxit bazơ

 • Oxit bazơ hóa hợp với nước tạo thành bazơ. Dung dịch ba zơ làm quỳ tím chuyển thành xanh.
 • Ví dụ minh họa: CaO + H2O → Ca(OH)2

Tác dụng với một số oxit axit.

 • Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
 • Ví dụ minh họa: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 125 sgk hóa 8

Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

“oxit axit ; oxit ba zơ ; nguyên tố ; hidro ; oxi ; kim loại”

Nước là hợp chất tạo bởi hai…………là ………….và ……………..Nước tác dụng với một số …………….ở nhiệt độ thường và một số ……………tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều …………..tạo ra axit.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 125 sgk hóa 8

Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 125 sgk hóa 8

Tính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 125 sgk hóa 8

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 125 sgk hóa 8

Viết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 125 sgk hóa 8

Hãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 36: Nước


 • 35 lượt xem
Chủ đề liên quan