Giải thí nghiệm 4 bài 45: Bài thực hành 7 Pha chế dung dịch theo nồng độ

  • 1 Đánh giá

Thực hành 4: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50ml dd NaCl có nồng độ 0,1M từ dd NaCl có nồng độ 0,2M ở thực hành 2

Bài làm:

Thực hành 4: Hãy tính toán và pha chế dung dịch 50ml dd NaCl có nồng độ 0,1M từ dd NaCl có nồng độ 0,2M ở thực hành 2.

Phần tính toán

  • Số mol chất tan (NaCl) có trong 50ml dd 0,1M cần pha chế là:

  • Thể tích dd NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005mol NaCl là:

Phần thực hành

  • Đong 25ml dd NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ.
  • Rót từ từ nước vào cốc đến vạch 50ml. Khuấy đều, được 50ml dd NaCl 0,1M.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021