Giải câu 3 bài 11: Bài luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 41 SGK)

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe23 , hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:

FeSO4 (a) ; Fe2SO4 (b) ; Fe2(SO42 (c) ; Fe2(SO­4)3 (d) ; Fe3(SO4)2

Bài làm:

Công thức hóa học của sắt với oxi là Fe23 =>Sắt có hóa trị III

=>Công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO­4) hóa trị II là Fe2(SO4)3

Đáp án c

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021