Giải câu 2 bài 24: Tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 84 sgk hóa 8

Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).

Bài làm:

Ở nhiệt độ thường các phi kim, kim loại phản chậm với oxi, nhưng ở nhiệt độ cao các phản ứng xảy ra nhanh và mãnh liệt hơn. Ví dụ

  • Lưu huỳnh cháy trong oxi tạo khí lưu huỳnh đioxit SO2
  • Photpho cháy mạnh trong khí oxi với ngọn lửa màu sáng chói,…
  • Sắt cháy mạnh trong oxi, sáng chói, không khói,…
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021