Giải câu 5 bài 27: Điều chế khí oxi Phản ứng phân hủy

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 94 sgk hóa 8

Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào ? Vì sao ?

Bài làm:

a) Phản ứng khi nung đá vôi:

CaCO3 →(to) CO2 + H2O

b) Đây là phản ứng phân hủy vì từ một chất ( canxi cacbonat) tạo ra hai chất (khí cacbonic và nước).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021