Giải bài 40 hóa học 8: Dung dịch

 • 1 Đánh giá

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã hòa tan đường, muối,... trong nước , để được dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ?Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 40: Dung dịch. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Dung môi - Chất tan - Dung dịch

 • Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.
 • Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
 • Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

Ví dụ: Xăng là dung môi của dầu ăn, nước không là dung môi của dầu ăn.

2. Dung dịch chưa bão hòa . Dung dịch bão hòa

Ở một nhiệt độ xác định

 • Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
 • Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

3. Biện pháp hòa tan chất rắn trong nước nhanh hơn

Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, 1, 2 hoặc cả ba biện pháp sau:

 • Khuấy dung dịch.
 • Đun nóng dung dịch.
 • Nghiền nhỏ chất rắn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 138 sgk hóa 8

Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 138 sgk hóa 8

Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 138 sgk hóa 8

Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 138 sgk hóa 8

Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 200C), 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn.

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước.

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm) ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 138 sgk hóa 8

Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 138 sgk hóa 8

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

E. Đồng nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 40: Dung dịch


 • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan