Giải câu 1 bài 40: Dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 138 sgk hóa 8

Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

Bài làm:

Dung dịch chưa bão hòa:

  • Khái niệm: Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
  • Ví dụ: khi hòa tan 1 lượng đường trong nước, sau khi khấy tan hết thêm một lượng vào dung dịch mà đường vẫn tan thì dung dịch đường đó là dung dịch chưa bão hòa.

Dung dịch bão hòa:

  • Khái niệm: Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
  • Ví dụ: Khi hòa tan 1 lượng muối vào trong nước, khuấy đều mà vẫn thấy một lượng không tan được nữa, thì dung dịch muối đó là dung dịch bão hòa.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021