Giải thí nghiệm 2 bài 30: Bài thực hành 4: Điều chế Thu khí oxi và thử tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi

  • Nhận xét hiện tượng.
  • Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí và trong khí oxi.

Dụng cụ , hóa chất:

  • Dụng cụ: muỗng sắt, đèn cồn,…
  • Hóa chất: bột lưu huỳnh, khí oxi,…

Cách tiến hành:

  • Chuẩn bị dụng cụ như hình 4.1. Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ (bằng hạt đậu xanh) lưu huỳnh S bột.
  • Đưa muỗng sắt có chứa lưu huỳnh vào ngọn lửa đèn cồn cho lưu huỳnh cháy trong không khí, sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ (hoặc ống nghiệm) chứa đầy khí oxi.

Hiện tượng – giải thích:

S + O2 →(to) SO2

Khi lưu huỳnh cháy trong oxi thì phản ứng cháy mãnh liệt hơn trong cháy trong không khí do oxi chỉ chứa khoảng 1/5 thể tích của không khí.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021