Giải câu 4 bài 2: Chất

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 11 SGK)

Hãy so sánh tính chất : màu, vị, tính tan trong nước, tính cháy của các chất muối ăn, đường và than

Bài làm:

Màu

Vị

Tính tan trong nước

Tính cháy

Muối ăn

Trắng

Mặn

Tan

Không cháy

Đường

Nhiều màu

Ngọt

Tan

Cháy

Than

Đen

Không

Không tan

Cháy

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021