Giải câu 1 bài 2: Chất

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 11 SGK)

a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

b) Vì sao nói được : ở đâu có vật thể, ở đó có chất ?

Bài làm:

a)Ví dụ về vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo

  • Vật thể tự nhiên: cây, gạo,...
  • Vật thể nhân tạo: máy tính, tủ lạnh,....

b) Trong tự nhiên chất có mặt ở khắp nơi từ trong vật thể tự nhiên đến vật thể nhân tạo. Vậy nên, ta có thể nói rằng, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021