Giải bài 6 hóa học 8: Đơn chất và hợp chất phân tử

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Đơn chất và hợp chất - phân tử. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Đơn chất

 • Khái niệm: Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
 • Phân loại đơn chất:
  • Đơn chất kim loại
  • Đơn chất phi kim.
 • Cấu tạo: kim loại được sắp xếp khit nhau và theo một trật tự xác định. Phi kim thường kiên kết hai nguyên tử với nhau.

2.Hợp chất

 • Khái niệm : Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
 • Phân loại hợp chất:
  • Hợp chất vô cơ
  • Hợp chất hữu cơ
 • Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và thứ tự nhất định.

Bài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tử

3.Phân tử

 • Khái niệm :Phân tử là những hạt gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thực hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
 • Phân tử khối: là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị cacbon; bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

4. Trạng thái của chất.

 • Mỗi mẫu chất là tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử. Tùy điều kiện, một chất có thể thấy ở ba trạng thái: rắn lỏng , khí (hay hơi), ở trạng thái khí các hạt rất xa nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 25 SGK)

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

“Chất được phân chia thành hai loại lớn là… và… đơn chất được tạo nên tử một… còn… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên”. Đơn chất lại chia thành… và… kim loại có ánh kim., dẫn điện và nhiệt, khác với…không có những tính chất này (trử than chì dẫn được điện). Có hai loại hợp chất là: Hợp chất… và… hợp chất…”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 25 SGK)

a) Kim loại đồng, sắt tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp xếp nguyên tử trong một mẫu đơn chất kim loại.

b) Khí nitơ, khí clo tạo nên từ nguyên tố nào?

Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như hidro, khí oxi. Hãy cho biết các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 26 SGK)

Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất:

a) Khí ammoniac tạo nên từ N và H

b) Photpho đỏ tạo nên từ P

c) Axit clohidric tạo nên từ H và Cl.

d) Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C, và O.

e) Glucozo tạo nên tử C, H và O.

f) Kim loại magie tạo nên từ Mg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 26 SGK)

a) Phân tử là gì?

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất. Lấy ví dụ minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 26 SGK)

Dựa vào hình 1.12 và 1.15 (trang 23, 26 sgk), hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp được trong khung.

bài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tửbài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tử

"Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba… thuộc hai…, liên kết với nhau theo tỉ lệ… Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng…, phân tử cacbon đi oxit có dạng..”

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 26 SGK)

Tính phân tử khối của:

a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 C và 4H.

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1N và 3O.

d) Thuốc tím (kali pemanhanat) biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.(Trang 26 SGK)

Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử nước, muối ăn và phân tử khí metan ( về chất khí này xem ở bài 6).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.(Trang 26 SGK)

Dựa vào sự phân bố phân tử khi chất ở trạng thái khác nhau hãy giải thích vì sao:

a) Nước lỏng tự chảy ra trên khay đựng.

b) Một mililit nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích ở nhiệt độ thường khoảng 1300ml.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tử


 • 75 lượt xem
Chủ đề liên quan