Giải câu 2 bài 40: Dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 138 sgk hóa 8

Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

Bài làm:

Cùng với một lượng đường:

  • Hòa tan hạt đường có tiết diện càng bé thì tốc độ hòa tan càng nhanh.
  • Tốc độ hòa tan đường ở điều kiện đun nóng nhanh hơn ở nhiệt độ thường vì ở nhiệt độ càng cao, phân tử nước chuyển động càng mạnh làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử nước với bề mặt chất rắn.
  • Cũng với thí nghiệm trên nhưng khi cho chất tan vào dung dịch, ta khuấy dung dịch lên thì tốc độ hòa tan cũng sẽ tăng lên.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021